Dokumenty na stiahnutie

Prihláška do klubu /pdf

Súhlas so spracúvaním osobných údajov TU

Žiadosť o chránenie názvu chovateľskej stanice doc Word TU
žiadosti za klub potvrdzuje matrikár Ing. Martin Balkovský.

Žiadosť o zmenu údajov v chránenom názve registrovaného chovu TU

Žiadosť o uchovnenie TU

Žiadosť o odporúčanie na párenie TU

Hlásenie vrhu/neoplodnenia suky:

Hlásenie vrhu/neoplodnenia suky /doc
Hlásenie vrhu/neoplodnenia suky /pdf

Prihláška na zápis šteniec doc Word TU

Potvrdenie o kontrole totožnosti psa doc Word TU

Žiadosť o exportný preukaz o pôvode psa doc Word TU

Univerzálna prihláška na skúšky psov TU 

Žiadosť na priznanie titulu WUT (potvrdzuje klub) – Jugend-Ausstellungs-Champion, -Ausstellung-Champion, -Veteranen-Champion, -Working-Champion TU

Preklad žiadosti do slovenčiny TU

Kynologické dokumenty SPZ TU