Výklad štandardu

Výklad nového štandardu jazvečíka.

Aktuálne máme k dispozícii dva výklady štandardu:

WUT commentaries v angličtine, vypracovaný skupinou rozhodcov pod vedením Cesare Calcinatiho, TU.

Preklad do slovenčiny TU.
Tento preklad nezištne vypracoval náš priaznivec pán Záhumenský, začo mu patrí veľká vďaka. Text v zelených poliach je platný štandard prekladaný z angličtiny. V nejednoznačných prípadoch platí štandard preložený z nemčiny, ktorý je v tejto sekcii na stránke. Text tohto prekladu neprešiel korektúrou na správnu slovenskú kynologickú reč, preto prosíme o zhovievavosť. Určite je však výbornou pomôckou pre tých našich členov, ktorí nie sú v angličtine celkom doma.

DTK Kommentar v nemčine, vypracovaný komisiou pre štandard nemeckého klubu jazvečíkov, TU. 

Pôvodný komentár z roku 2001, ktorý je v niektorých častiach stále aktuálny, TU. 
Samotný štandard TU

Poznámka:  
Kontakt v prípade problémov s prekladom resp. výkladom:
Ján Dobšinský, jan@teckel.sk, 0903 515 211.