žiadosť o odporúčanie na párenie

 

Žiadosť o odporúčanie na párenie zasielajte v dostatočnom predstihu príslušnému poradcovi chovu elektronicky na adresu chov@jazvecik.sk, alebo poštou.
 .
Preferujeme zasielanie žiadosti emailom, zrýchli to komunikáciu a vyhneme sa prácnosti pri dochádzaní na poštu.
 .
Kontakty na príslušných poradcov nájdete v sekcii „Funkcionári klubu„.
 .
V žiadosti máte možnosť navrhnúť 1-3 psov. Ak nebudú odborné výhrady k páreniu s navrhnutým psom, bude poradca Váš návrh rešpektovať.
 .
 
 Žiadosť o odporúčanie na párenie