Funkcionári klubu

Výbor klubu

TAJOMNÍK A ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA
Vladimír Rusnák
Školská 291/6, 922 21 Moravany nad Váhom
+421 903 444 443
rusnak.v@centrum.sk

PODPREDSEDA A HLAVNÝ PORADCA CHOVU
Imrich Šimonič
SNP 81, 903 01 Senec
+421 903 419 996
imrich.simonic@gmail.com

EKONÓM
Ing. Martin Nagy
Zálesská 40, 900 28 Ivanka pri Dunaji
+421 901 757 222
chskorybako@gmail.com

MATRIKÁR
Ing. Martin Balkovský
991 21 Závada 69
+421 907 877 521
matobalkovsky@gmail.com

VÝCVIKÁR
Ing. Martin Kováč
Pavla Blahu 1211/1, 901 01 Malacky
+421 905 339 110
sraneckeboriny@gmail.com

TLAČOVÝ REFERENT
Ing. Viera Jamrišková
Lotyšská 44, 821 06 Bratislava
+421 905 742 274
vierajamriskova@gmail.com

Dozorná rada

PREDSEDA
Ing. Ivan Pandula
Horky 159/6, 038 43 Kláštor pod Znievom
+421 905 472 633
ivan.padula284@gmail.com

ČLENOVIA

Ing. Michal Matečný
Karpatská 4487/32, 921 01 Banka
+421 905 588 012
miso.matecny@gmail.com

MUDr. Pavol Brečka
Jozefa Rholla 267, 067 77 Zemplínske Hámre
+421 903 844 177
brecka.pavol@icloud.com

Disciplinárna komisia

PREDSEDA
Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková
Lotyšská 44, 821 06 Bratislava
+421 905 619 954
patriciajamriskova@gmail.com

ČLENOVIA

Mgr. Martin Komada
Venevská 769/16, 990 01 Veľký Krtíš
+421 905 844 873
martinkomada1977@gmail.com

Ing. Peter Lakanda
Kpt. Nálepku 196, 976 69 Pohorelá
+421 904 552 121
lakanda@azet.sk

Mgr. Branislav Šucha
920 66 Horné Trhovište 123
+421 905 179 143
branislav.sucha01@gmail.com

Martin Matejka
Karpatské nám. 17, 831 06 Bratislava
+421 948 718 554
martin.matejka@mlba.sk

Chovateľská rada

PREDSEDA
Imrich Šimonič
SNP 81, 903 01 Senec
+421 903 419 996
imrich.simonic@gmail.com

PORADCA CHOVU PRE JAZVEČÍKY HRUBOSRSTÉ ŠTANDARDNÉHO RÁZU
Oliver Špitálsky
Revolučná štvrť 973/26, 924 01 Galanta
+421 905 115 118
oliver.spitalsky@gmail.com

PORADCA CHOVU PRE JAZVEČÍKY DLHOSRSTÉ ŠTANDARDNÉHO RÁZU
Ing. et Ing. Ján Dobšinský
Ľ. Podjavorinskej 20, 984 01 Lučenec
+421 903 515 211
jan@teckel.sk

PORADCA CHOVU PRE JAZVEČÍKY HLADKOSRSTÉ ŠTANDARDNÉHO RÁZU A VŠETKY MALÉ RÁZY
Ing. Marcela Fidrichová
Hlavná 527, 951 16 Svätoplukovo
+421 904 343 548
fidrichovamarcela@gmail.com

ADMINISTRÁTORI

Jakub Halás
Viničná 12, 953 01 Zlaté Moravce
+421 919 272 074
ja.pytliak@gmail.com

Bc. Martina Jamrišková
Lotyšská 44, 821 06 Bratislava
+421 915 092 350
martinajamriskova@gmail.com

Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková
Lotyšská 44, 821 06 Bratislava
+421 905 619 954
patriciajamriskova@gmail.com