Funkcionári klubu

Výbor klubu

PREDSEDA A ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA
Ján Dobšinský
Ľ. Podjavorinskej 20, 984 01 Lučenec
+421 903 515 211
jan@teckel.sk

TAJOMNÍK A ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA
Milan Fridrich
Spojovacia 292, 900 50 Hrubá Borša
+421 915 434 411
milan.fridrichiii@gmail.com

HLAVNÝ PORADCA CHOVU A PODPREDSEDA
Imrich Šimonič
SNP 81, 903 01 Senec
+421 903 419 996
imrich.simonic@gmail.com

EKONÓM
Ing. Martin Nagy
Záleská 40, 900 28 Ivanka pri Dunaji
+421 901 757 222
chskorybako@gmail.com

MATRIKÁR
Ing. Martin Balkovský
991 21 Závada 69
+421 907 877 521
matobalkovsky@gmail.com  

VÝCVIKÁR
Radovan Babiak
962 65 Hontianske Nemce 551
+421 907 328 881
radovanbabiak22@gmail.com

TLAČOVÝ REFERENT
Ing. Viera Jamrišková
Lotyšská 44, 821 06 Bratislava
+421 905 742 274
vierajamriskova@gmail.com

Chovateľská rada

PREDSEDA
Imrich Šimonič
SNP 81, 903 01 Senec
+421 903 419 996
imrich.simonic@gmail.com

PORADCA CHOVU PRE JAZVEČÍKY HLADKOSRSTÉ VŠETKÝCH VEĽKOSTNÝCH RÁZOV
Ing. Peter Lakanda
Kpt. Nálepku 196, 976 69 Pohorelá
+421 904 552 121
lakanda@azet.sk

PORADCA CHOVU PRE JAZVEČÍKY HRUBOSRSTÉ ŠTANDARDNÉHO RÁZU
Oliver Špitálsky
925 02 Dolné Saliby 646
+421 905 115 118
oliver.spitalsky@gmail.com

PORADCA CHOVU PRE JAZVEČÍKY DLHOSRSTÉ ŠTANDARDNÉHO RÁZU
Ján Dobšinský
Ľ. Podjavorinskej 20, 984 01 Lučenec
+421 903 515 211
jan@teckel.sk

PORADCA CHOVU PRE JAZVEČÍKY HRUBOSRSTÉ A DLHOSRSTÉ MALÝCH RÁZOV
dočasne agendu vybavuje Ján Dobšinský

ADMINISTRÁTORI
Mgr. Barbora Hribová
A. Nográdyho 563/23, 960 01 Zvolen
+421 907 074 148
bhribova@gmail.com

Martina Jamrišková
Lotyšská 44, 821 06 Bratislava
+421 915 092 350
martinajamriskova@gmail.com

Zuzana Paserínová
Vážska 241/23, 922 21 Moravany nad Váhom
+421 908 770 762
paserin.zuzana@gmail.com

Dozorná rada

PREDSEDA
JUDr. Jarmila Polakovičová
Detvianska 14, 831 06 Bratislava
+421 908 778 353
jarmila.polakovicova1@gmail.com

ČLENOVIA
Mgr. Zuzana Petrášková
Rybničná 61A, 831 06 Bratislava
+421 905 860 172
zuzana.petraskova@gmail.com

Ing. Bc. Vladimír Poljak
930 36 Horná Potôň 233
+421 903 211 209
vladopoljak@centrum.sk

Disciplinárna komisia

PREDSEDA
Mgr. Martin Komada
Venevská 769/16, 990 01 Veľký Krtíš
+421 905 844 873
martinkomada1977@gmail.com

ČLENOVIA
Ing. Peter Lakanda
Kpt. Nálepku 196, 976 69 Pohorelá
+421 904 552 121
lakanda@azet.sk

Martin Matejka
Karpatské námestie 17, 831 06 Bratislava
+421 948 718 554
martin.matejka@mlba.sk

Mgr. Branislav Šucha
920 66 Horné Trhovište 123
+421 905 179 143
branislav.sucha01@gmail.com