Databáza

.

Vážení členovia SKCHJ,

Prosíme Vás, aby Ste akékoľvek zmeny statusu Vášho jazvečíka, ktorý je uvedený v tejto databáze bezodkladne posielali správcovi databázy na emailovú adresu databaza@jazvecik.sk.

Ďakujem za pochopenie.

Ján Dobšinský