Základné klubové dokumenty

Stanovy SKCHJ

Chovateľský a zápisný poriadok SKCHJ 

Disciplinárny poriadok SKCHJ

Smernica, Zmluva a Poplatky za chovateľský servis SKCHJ pre nečlenov klubu

Uznesenia a zápisnice klubových orgánov

Členská schôdza

Výbor

Dozorná rada

Chovateľská rada

Skúšobné poriadky

Ochrana osobných údajov (GDPR)
Informačné memorandum GDPR TU
GDPR Príloha 1 – účel a právne základy TU
GDPR Príloha 2 – odvolanie súhlasu TU
GDPR Príloha 3 – žiadosť pre uplatnenie práv TU
GDPR – formulár pre súhlas člena klubu so spracovaním osobných údajov TU.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov“ je potrebné zaslať poštou (nie naskenovaný e-mailom) na adresu člena Chovateľskej rady: Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková, Lotyšská 44,
    821 06 Bratislava.