Klubový šampión práce

 

Poriadok pre udelenie titulu Klubový šampión krásy SKCHJ a Klubový šampión krásy a práce SKCHJ

Poriadok pre udelenie titulu Klubový šampión práce SKCHJ

Udelenie titulu Klubový šampión práce SKCHJ je podmienené:

  1. Jedinec musí získať 3x CCT na klubových celoštátnych alebo medzinárodných skúškach organizovaných SKCHJ. U štandardných rázov je podmienkou udelenia titulu absolvovanie BL v I. cene.
  2. CCT musia byť udelené minimálne dvoma rôznymi rozhodcami.
  3. Majiteľ jedinca, ktorý splnil podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión práce SKCHJ, nemusí byť členom SKCHJ.

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva na Klubového šampióna práce SKCHJ

  1. CCT sa udeľuje jedincom plemena jazvečík, ktorí sa stali víťazmi klubových celoštátnych alebo medzinárodných skúšok organizovaných SKCHJ.
  2. CCT sa môže udeliť len víťazovi skúšky, ktorú absolvoval v I. cene.
  3. CCT nie je nárokovateľný a udeľuje ho na skúšky oficiálne delegovaný rozhodca, len pri mimoriadnych pracovných kvalitách jedinca.
  4. CCT sa môže udeliť aj jedincovi, ktorý už titul Klubový šampión práce SKCHJ získal.

Po splnení podmienok zašle majiteľ jedinca žiadosť a originál preukazu o pôvode psa, fotokópie posudkových listov a fotokópiami CCT kartičiek na emailovú adresu sampionaty@jazvecik.sk   a poštovú adresu členky chovateľskej rady SKCHJ Bc. Patrície Jamriškovej za účelom vystavenia certifikátu a zápisu do preukazu o pôvode psa.

 

Poriadok pre udelenie titulu Klubový šampión krásy a práce SKCHJ

Udelenie titulu Klubový šampión krásy a práce SKCHJ je podmienené:

  1. Jedinec získal titul Klubový šampión krásy SKCHJ.
  2. Jedinec získal titul Klubový šampión práce SKCHJ.

Po splnení podmienok zašle majiteľ jedinca žiadosť a originál preukazu o pôvode psa, fotokópie klubových šampionátov krásy a práce na emailovú adresu sampionaty@jazvecik.sk   a poštovú adresu členky chovateľskej rady SKCHJ Bc. Patrície Jamriškovej za účelom vystavenia certifikátu a zápisu do preukazu o pôvode psa.

Žiadosť KŠ práce /doc 
Žiadosť KŠ práce /pdf 

Žiadosť KŠ krásy a práce /doc
Žiadosť KŠ krásy a práce /pdf 

Ziadost-KCHprace-DEC2019