postup pri uchovňovaní

 

Po splnení podmienok chovnej spôsobilosti zašlite žiadosť o uchovnenie s prílohami poštou na adresu správcu databázy – Bc. Patrícia Jamrišková. 

Spolu so žiadosťou zašlite:

  1. originál Preukazu o pôvode psa,
  2. kópie – rozhodcovských tabuliek z predpísaných skúšok podľa plemena (viď podmienky chovnej spôsobilosti),
  3. kópiu – posudkového listu z klubovej alebo špeciálnej klubovej výstavy predchádzajúcej chovnému zvodu,
  4. kópiu záznamu z výberu do chovu,
  5. farebnú fotografiu uchovňovaného jedinca vo veľkosti 9 x 13 cm,
  6. po skontrolovaní údajov a overení DNA profilu bude originál Preukazu o pôvode psa odoslaný na Plemennú knihu Kynologického oddelenia SPZ, kde mu bude zaregistrovaná chovnosť a originál Preukazu o pôvode psa obdrží majiteľ chovného jedinca poštou na dobierku. Zároveň zašlite fotografiu vo formáte JPG v max. veľkosti do 5MB na emailovú adresu databaza@jazvecik.sk.

P.S.

Všetky výsledky výstav a skúšok, šampionáty, tituly, ktoré chcete aby mali Vaše jedince zapísané v preukaze o pôvode psa zašlite na plemennú knihu SPZ po uchovnení jedinca.

Všetky výsledky výstav a skúšok, šampionáty, tituly resp. akékoľvek zmeny v statuse jedinca (strata, úhyn, zdravotné komplikácie znemožňujúce pôsobenie v chove a pod.) obratom zašlite správcovi databázy databaza@jazvecik.sk.

 

Pri zasielaní žiadosti na uchovnenie je potrebné počítať s tým, že celý proces môže trvať aj 7 až 8 týždňov. Samozrejme, že nikto v tomto procese nemá záujem dobu zbytočne naťahovať, ale v prípade nepriaznivých okolností sa môže predĺžiť. Je to spôsobené tým, že je potrebné čakať na potvrdenie DNA profilu laboratóriom a zápisom do plemennej knihy, čo sú inštitúcie mimo pôsobenia SKCHJ a nie je v našich možnostiach tieto procesy urýchliť.

Ďakujeme za pochopenie !

 

Žiadosť o uchovnenie