postup pri uchovňovaní

 

Po splnení podmienok chovnej spôsobilosti zašlite žiadosť o uchovnenie s prílohami poštou na adresu predsedu klubu. 

Spolu so žiadosťou zašlite:

  1. originál preukazu o pôvode psa (SPKP pri SPZ zapisuje chovnosť),
  2. rozhodcovské tabuľky z predpísaných skúšok podľa plemena (viď podmienky chovnej spôsobilosti),
  3. posudkový list z klubovej alebo špeciálnej klubovej výstavy predchádzajúcej chovnému zvodu,
  4. záznam z výberu do chovu,
  5. 2 x farebnú fotografiu vo veľkosti 9 x 13 cm,
  6. zároveň zašlite fotografiu vo formáte JPG v max. veľkosti do 5MB na mailovú adresu patriciajamriskova@gmail.com resp.  martinajamriskova@gmail.com.

 

P.S.

Všetky výsledky výstav a skúšok, šampionáty, tituly, ktoré chcete aby mali Vaše jedince zapísané v preukaze o pôvode psa zašlite na plemennú knihu SPZ po uchovnení jedinca.

Všetky výsledky výstav a skúšok, šampionáty, tituly resp. akékoľvek zmeny v statuse jedinca (strata, úhyn, zdravotné komplikácie znemožňujúce pôsobenie v chove a pod.) obratom zašlite správcovi databázy patriciajamriskova@gmail.com resp.  martinajamriskova@gmail.com.

 

Pri zasielaní žiadosti na uchovnenie je potrebné počítať s tým, že celý proces môže trvať aj 7 až 8 týždňov. Samozrejme, že nikto v tomto procese nemá záujem dobu zbytočne naťahovať, ale v prípade nepriaznivých okolností sa môže predĺžiť. Je to spôsobené tým, že je potrebné čakať na potvrdenie DNA profilu laboratóriom a zápisom do plemennej knihy, čo sú inštitúcie mimo pôsobenia SKCHJ a nie je v našich možnostiach tieto procesy urýchliť.

Ďakujeme za pochopenie !

 

Žiadosť o uchovnenie