WUT Championat 2019

 

WUT Championat 2019 SchwPoR 20/40
Šternberk, 11.5.2019  Česko

V tomto roku  som mal tú česť  posudzovať  ako člen rozhodcovského zboru za Slovenskú republiku WUT CHAMPIONAT 2019, ktorý sa konal v Štenberku v Českej republike.

      Jednalo sa o dohľadávku na 20 a 40 hodinových stopách, bez doprovodu rozhodcu.

      Na menované podujatie bolo prihlásených 20 súťažiacich, ktorí sa všetci aj dostavili. Osem vodičov štartovalo na 40 hodinových stopách a dvanásť na 20 hodinových stopách.   

      Slovenskú republiku reprezentovali na 20 hodinových stopách Tereza Kretková s Cayenne od Nebojského kaštieľa JHR, Ing. Ján Dobšinský zo Zarou z Poiplia JDL a na 40 hodinovej stope sme mali zástupcu v podobe Ing. Milana Žihľavníka s Gaiou z Hradskej hory JHL.

       Po slávnostnom zahájení, ktoré viedla z pozície hlavného rozhodcu Monika Illová nasledovalo neoficiálne spoločenské posedenie, kde sa vodiči bližšie zoznamovali.

      Na druhý deň ráno na slávnostnom zahájení, kde sa osobne predstavil každý vodič a to seba aj svojho zverenca, boli hlavnou rozhodkyňou jasne povedané pravidlá v akom poradí sa bude štartovať a ako celkove prebehne podujatie.

      Zahraniční vodiči boli z nasledovných krajín: Taliansko, Španielsko, Nemecko, Rakúsko a Slovensko.

      Začalo sa súbežne prácami na 40 hodinových aj 20 hodinových stopách 1000 m dlhých. Každý vodič si zo sebou niesol GPS obojok, aby ho cez prijímač mohol rozhodca sledovať, či je predpoklad, že príde na koniec stopovej dráhy, alebo ho bude treba ísť hľadať.

       WUT CHAMPIONAT 2019 celkove zvládli tri psy na 40 hod. stopách a päť psov na 20 hod. stopách.

       Slovenskí vodiči uspeli veľmi dobre a to Ing. Milan Žihľavník skončil na treťom mieste na 40 hod. stope /dva markre/, Ing. Ján Dobšinský skončil na druhom mieste na 20 hod. stope /päť markrov/ a Tereza Kretková zvládla stopovú dráhu vo veľmi dobrom čase, no bohužiaľ našla len jeden marker a k tomu, aby vodič so svojím zverencom obstál je potrebné nájsť minimálne dva markre z piatich.       

        Týmto by som chcel našim vodičom ešte raz poďakovať za dobrú reprezentáciu a zároveň dopriať veľa úspešných dohľadávok v praxi, nakoľko preukázali, že ich zverenci na to majú. 

Slovenskej poľovníckej kynológii zdar
Peter Antalík, rozhodca

VÝSLEDKY