Databáza chovných jedincov spustená

. Vážení členovia klubu, . Po dlhodobej príprave spúšťame na klubových stránkach SKCHJ Databázu chovných jedincov. . Táto databáza prináša všetky dostupné informácie o jednotlivých chovných psoch a sukách, absolvované skúšky a výstavy s posudkami, známky zo sledovaných disciplín, kontakty na majiteľa, či chovateľa daného jedinca.