SHOJ Trstice 16.04.202

Prehľad výsledkov zo Skúšok hlasitosti a odvahy jazvečíkov (SHOJ), ktoré sa konali dňa 16.04.2022 v Trsticiach.