Príhovor predsedu klubu

Vážení členovia klubu chovateľov jazvečíkov, priaznivci plemien jazvečíkov!

Obraciam sa na Vás touto formou, nakoľko som sa schôdze z rodinných dôvodov nemohol zúčastniť. 

Ďakujem Vám za dôveru, ktorú Ste mi prejavili na členskej schôdzi klubu v nedeľu 21.04.2024, ktorá vôjde do dejín nášho klubu ako schôdza s najdlhším trvaním a doteraz najpočetnejšou účasťou. Tieto skutočnosti svedčia o tom, že máte úprimný záujem o fungovanie nášho klubu. Urobím všetko preto, aby som Vaše očakávania naplnil a vrátili sme sa do stavu s prioritným zameraním na jazvečíka. Orgány klubu sú tu na to, aby vykonávali službu pre členov a to musí byť naša priorita. 

Na schôdzi sa prijal návrh na predloženie možnej zmeny stanov klubu na zriadenie spádových oblastí. Poprosím Vás o preštudovanie tohto návrhu. Vidím prínos takéhoto usporiadania najmä v tom, že by sme do fungovania klubu zapojili viacero členov. Prínosom by bola aj možnosť prístupu do poľovníckych zariadení určených na výcvik psov (umelý brloh, diviačia zvernica, možnosť zakladania umelých stopových dráh a pod.) v rámci oblasti, teda možnosť pre začínajúcich držiteľov a chovateľov jazvečíkov naučiť sa ako s ním pri výchove a výcviku ďalej pracovať.

Želám si a rovnako urobím všetko pre to, aby sme urobili hrubú čiaru za všetkým, čo nás v poslednej dobe zaťažovalo a dajme sa spoločne do práce.

Jazvečíkom zdar !

23.04.2024
Ján Dobšinský