Nová Smernica SKJ o registrovanom názve chovu

Nová Smernica SKJ o registrovanom názve chovu (predtým „chovateľská stanica“).

SKJ vydala novú smernicu a tlačivo pre podanie žiadosti o chránenie názvu chovu.
Tlačivo nájdete v časti:  dokumenty na stiahnutie.