Medzinárodne klubové skúšky jazvečíkov v brlohárení – MSBLJ

Turá Lúka, 4.-5.7. 2015

Popoludní dňa 3.7.2015 sa v Turej Lúke výrazne zvýšila premávka. Schádzali sa totiž účastníci MSBLJ. Bolo pekne a teplo, čo sa malo počas víkendu ešte zvýrazniť. Domáce PZ už naberalo obrátky, aby pripravili vhodné podmienky a starostlivosť pre účastníkov tohto podujatia.

Po príchode Ing. Mariána Kováča, ekonóma klubu, sa začala prezentácia, po ktorej nasledovalo vyžrebovanie štartovných čísel. Jednotliví účastníci boli plní očakávania a odhodlania.

Deň 4.7.2015 bol dňom D – začiatkom MSBLJ. Po slávnostnom nástupe, otvorení súťaže, privítaní hostí a štartujúcich, príhovoroch kompetentných, hlavný rozhodca Ing. Molnár predstavil rozhodcovský zbor v zložení Jan Coufal, CZ a Dušan Palík. Následne informoval o základných pravidlách podľa ktorých bude postupovať rozhodcovský zbor a mohlo sa začať.

Hneď prvý štartujúci, Bilbo vom Kitzerman, nasadil latku výkonov patrične vysoko, keď vyhnal škodnú za 0,50 min. Nasledovali dobré práce, až prišiel na rad Rank z Rechte, ktorý v čase 0,15 vzal bohužial len druhú polovicu tela.

Takúto rýchlu prácu zopakoval aj Luigi zo Šraneckých borín, ale tiež len druhá polovica tela a Bora od Ipeľského brodu len papuľa v papuli. Rýchle práce predviedli aj Bak z Ipeľského brodu 0,20 hrdlo, Rosa z Rechte 0,23 hrdlo, Mek od Říčky Šlapanky 0,25 vyhnanie, Quinci z Rechte 0,32 vyhnanie, Dino z Levických vinohradov 0,32 vyhnanie. Skúšky prebiehali plynule a relatívne rýchlo.

Rozhodcovský zbor veľmi presne posudzoval výkony psov a tak nevznikli žiadne sporné momenty. Ako to už býva, je potrebné mať pri skúškach aj kus športového šťastia. Niektorým sa to nepodarilo a tak sa umiestnili horšie. Po prvom kole sme registrovali 24 prác s plným počtom bodov.

Na základe dosiahnutých  výsledkov bolo poradie po prvom dni nasledovné:
1 – Bak z Ipeľského brodu, 2 – Rosa z Rechte, 3 – Mek od Říčky Šlapanky.

Po náročnom prvom kole sa večer zišli účastníci pri spoločnom posedení. Zábava bola dobrá. Niektorí zabávajúci predvádzali už tradične až neuveriteľné tanečné kreácie. Pre niektorých sa zábava pretiahla až do skorého rána, keď sa už pomaly začínalo druhé kolo skúšok.

Štartujúci nastupovali do druhého kola plní odhodlania. Každý sa snažil udržať si svoju pozíciu, prípadne ju patrične vylepšiť. Veľmi rýchlu prácu predviedol opäť Rank z Rechte 0,13, teraz však hrdlo. Výrazne pridal Bandit 0,26 hrdlo.

Pri týchto skúškach je však podstatné predviesť dobré a vyrovnané výkony v oboch kolách. Toto predviedol Quinci z Rechte 0,35 vyhnanie, Hektor z Oravskej Magury 0,38 vyhnanie, Wody od Baďuru 0,39 vyhnanie, Dino z Levických vinohradov 0,40 vyhnanie.

Niektorí psi potvrdili vysoký výkonnostný štandard z prvého kola, ale k niektorým sa to povestné športové šťastie otočilo chrbtom a tak nedokázali zopakovať dobré výsledky z prvého kola. Veľmi sympatické výkony v oboch kolách predviedol trpasličí jazvečík Kasius z Chotára, keď v obidvoch kolách dosiahol I. c.

Na základe súčtu poradí z oboch kôl sa stanovil víťaz MSBLJ pre rok 2015. Stal sa ním Quinci z Rechte s vodičom Štefanom Riškom. Zároveň získal titul CACIT a CACT. Na druhom mieste sa umiestnil Dino z Levických vinohradov a s vodičom Petrom Zajacom. Získal titul CACIT a R CACT. Na treťom mieste sa umiestnil Mek od Říčky Šlapanky s vodičom Milanom Kohoutom z CZ a získal titul CACIT.

Je potrebné sa poďakovať najmä Ing. Martinovi Kováčovi, ktorý bol hlavným organizátorom tohto vydareného podujatia. Ďalej domácemu PZ, ktoré vytvorilo pre účastníkov domáce prostredie a počas troch dní sa vzorne staralo o účastníkov podujatia.

Ďalej sa treba poďakovať brlohmajstrom, ktorí odviedli už tradične profesionálny výkon, zapisovateľom ktorí prispeli k možnosti rýchleho vyhodnotenia a ukončenia skúšok. V neposlednom rade treba ohodnotiť výkon rozhodcovského zboru.

Zároveň môžeme hodnotiť, že MSBLJ 2015 sa svojou organizáciou a výsledkami zaradí medzi vydarené podujatia organizované SKCHJ.

Ing. Baltazár Molnár

Výsledky