Klubové skúšky Vlečka s králikom 15.10.2023

 Vlečka s králikom / vyvlečenie 

Dňa 15.10.2023 sa konala Klubová skúška – Vlečka s králikom – Inter Kanin / CACT, ktorú usporiadal náš Klub. Skúška sa konala v poľovnom revíri SPU Nitra, v Dvorčanoch. 

Skúšku posudzovali Vladimír RUSNÁK ako hlavný rozhodca a rozhodcovia – Andrej Lörincz, Ivan Fazekaš, Imrich Šimonič a Ján Füry. 

Prihlásených bolo spolu 15 jazvečíkov a zúčastnilo sa 9 jazvečíkov. Skúšku úspešne ukončilo 6 jazvečíkov a 3 jazvečíci neobstáli. 

Pripravenosť psov, ktorý sa na skúškach zúčastnili bola na priemernej úrovni. Niektorým psom chýbali potrebné skúsenosti pre absolvovanie skúšok z výkonu, ale niektorí psi predviedli vysokú úroveň loveckých vlôh a sledovať ich výkony predovšetkým na vlečke bolo príjemným spestrením celej akcie a to i napriek ich mladému veku aj minimálnym poľovníckym skúsenostiam. 

Počas skúšok sa nevyskytol žiadny nedostatok a nebol podaný žiadny protest. 

Priebeh skúšok sa niesol napriek chladnému jesennému počasiu v príjemnej priateľskej atmosfére. Organizačne boli pripravené na dobrej úrovni a to i napriek tomu, že skúška Vlečka s králikom / vyvlečenie sa organizovala po prvý krát. 

Po ukončení skúšok viacerí vodiči prejavili záujem o opakovanie skúšky aj do budúcna a vyslovili spokojnosť s jej priebehom. 

K doplneniu informácií ku skúške prikladám Prehľad výsledkov skúšky.