Základné klubové dokumenty

 

Stanovy SKCHJ

Chovateľský a zápisný poriadok SKCHJ 

Disciplinárny poriadok SKCHJ

Smernica, Zmluva a Poplatky za chovateľský servis SKCHJ pre nečlenov klubu

 

Uznesenia a zápisnice klubových orgánov

Členská schôdza

Výbor

Dozorná rada

Chovateľská rada

Skúšobné poriadky

 

Ochrana osobných údajov (GDPR)
Informačné memorandum GDPR TU
GDPR Príloha 1 – účel a právne základy TU
GDPR Príloha 2 – odvolanie súhlasu TU
GDPR Príloha 3 – žiadosť pre uplatnenie práv TU
GDPR – formulár pre súhlas člena klubu so spracovaním osobných údajov TU

Súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať poštou (nie naskenované) na adresu:
Patrícia Jamrišková, Lotyšská 44, 821 06 Bratislava.