Výcvikové akcie klubu

POZVÁNKA na výcvikové podujatie SKCHJ, ktoré sa bude konať v dňoch 03.-04.06.2023 v Smolníku.