Uznesenie SKJ č. 53/5021

Prezídium SKJ z dôvodu covidovej situácie schvaľuje pre rok 2021 výnimku z platného Poriadku pre udeľovanie titulu Slovenský šampión krásy v časti týkajúcej sa podmienky dvoch výstavných sezón v znení:

  • V priebehu roku 2021 postačuje k udeleniu titulu Slovenský šampión krásy získanie potrebného počtu CAC v jednej výstavnej sezóne 2021 – čakateľstvá CAC získané od 1.1.2021 do 31.12.2021.


O priznanie šampionátov v zmysle tejto výnimky je nutné požiadať do 31.12.2021.