Smutná správa

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že nás opustil vzácny človek a priateľ, dlhoročný funkcionár a uznávaný odborník na úseku poľovníctva a poľovníckej kynológie, Doc. Ing. Alexander Bakoš, CSc. Doc. Bakoš bol aj zakladajúci člen nášho klubu a preto nás jeho úmrtie zasiahlo. V dobách jeho aktívneho pôsobenia, kým mu to zdravotný stav dovolil, sa podieľaľ na organizácií klubových skúšok, výstav a stretnutí. Jeho meno ostane navždy spojené s históriou nášho klubu. Česť jeho pamiatke !