Pozvánka na členskú schôdzu klubu

Výbor klubu pozýva všetkých členov na Členskú schôdzu klubu, ktorá sa uskutoční dňa 21.04.2024 (nedeľa) v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene. Pozvánku s programom nájdete v prílohe.

Prosíme vás, aby ste si svoje povinnosti zariadili tak, aby ste sa schôdze mohli zúčastniť. Tešíme sa na stretnutie s vami.

POZVÁNKA S PROGRAMOM