spravodajca

SPRAVODAJCA 2018 [PDF] 

SPRAVODAJCA 2016

SPRAVODAJCA 2014
/FlipBook, môžete si v ňom listovať ako v knihe. Po kliknutí na odkaz chvíľočku vyčkajte, rýchlosť závisí od internetového pripojenia. Ak sa vám Spravodajca nezobrazí, je potrebné si nainštalovať najnovšiu verziu Adobe Flash Player, je to ľahké, neobávajte sa.

SPRAVODAJCA 2012 [PDF]

SPRAVODAJCA 2011 [PDF]

SPRAVODAJCA 2010 [PDF]

SPRAVODAJCA 2009 [PDF]

SPRAVODAJCA 2008 [PDF]

SPRAVODAJCA 2007 [PDF]

SPRAVODAJCA 2006 [PDF]

SPRAVODAJCA 2005 [PDF]