funkcionári klubu

 

Výbor klubu

Predseda, štatutár klubu:

Ján Dobšinský,
984 01 Lučenec, Podjavorinskej 20,
+421 903 515 211,
e-mail: jan@teckel.sk


Podpredseda a predseda chovateľskej rady:

Ing. Miroslav Stanovský, CSc.
D. Ertla 1450/7, 960 01 Zvolen
B-045/5350375, 0903/531518
e-mail: stanovsky@tuzvo.sk


Tajomník, štatutár klubu:

Vladimír Rusnák,
922 21 Moravany nad Váhom, Školská 291/6,
+421 903 444 443
e-mail: rusnakv@t-zones.sk


Ekonóm:

Ing. Martin Nagy,
900 28 Ivánka pri Dunaji, Zálesská 40,
+421 901 757 222
e-mail: chskorybako@gmail.com


Výcvikár
 
Radovan Babiak
962 65 Hontianske Nemce 551
+421 907 328 881
e-mail: radovanbabiak22@gmail.com

Matrikár

Ing. Martin Balkovský
Ľ. Podjavorinskej 20, 984 01 Lučenec
0907 877 521
e-mail: matobalkovsky@gmail.com


Tlačový referent, najlepší pracovný jazvečík vyhodnocovanie

Oliver Špitálsky,   
Revolučná 973/25, 924 01 Galanta,
e-mail: oliver.spitalsky@gmail.com,
tel.: 0907 113 118


Predseda dozornej rady:

Ivan Ďuríček
023 05 Nová Bystrica 805,
+421 905 741 601
e-mail: ivan.duricek@centrum.sk


Členovia DR

Mgr. Ivana Cigáňová,
949 01 Nitra-Párovské háje, Veľký Cér 93/1,
tel.: 0904 175 130,
e-mail: ivana.ciganova@centrum.sk

Martin Zachar,
Hrnčiarska 9, 935 05 Pukanec,
tel.: 0907 754 701,
e-mail: martinzachar@zoznam.sk


Chovateľská rada klubu:

Ing. Miroslav Stanovský, predseda – uchovňovanie, poradca chovu pre hrubosrsté jazvečíky normálneho rázu,

Ján Dobšinský, (zástupca predsedu), člen –  poradca chovu pre jazvečíky dlhosrsté normálneho rázu, vyhodnocovanie priemerných známok z exteriéru a výkonu jazvečíkov,

Ing. Marcela Fidrichová, člen –
951 16 Svätoplukovo 527,
e-mail: fidrichovamarcela@gmail.com,
tel.: 0904 343 548,
poradca chovu pre jazvečíky krátkosrsté normálneho rázu a všetky malé rázy, databáza – zmeny v chovnosti,

Mgr. Ivana Cigáňová, člen –
klubové výstavy,

Bc. Patrícia Jamrišková, tajomník – správa agendy klubových šampiónov krásy, práce a kombinovaných, správa uchovňovacích protokolov, najlepší výstavný jazvečík vyhodnocovanie,
Lotyšská 44
821 06 Bratislava
e-mail: patriciajamriskova@gmail.com
tel.: +421905 619 954

Bc. Martina Jamrišková, člen – správa databázy chovných jedincov, vytváranie a spravovanie klubových databáz – psov, členov a formulárov,
Lotyšská 44
821 06 Bratislava
e-mail: martinajamriskova@gmail.com
tel.: +421 915 092 350