databáza

.

Vážení členovia SKCHJ,

Prosíme Vás, aby Ste akékoľvek zmeny statusu Vášho jazvečíka, ktorý je uvedený v tejto databáze bezodkladne posielali správcom databázy Bc. Patrícii Jamriškovej resp. Bc. Martine Jamriškovej, patriciajamriskova@gmail.com resp.  martinajamriskova@gmail.com.

 

Ďakujem za pochopenie.

Ján Dobšinský

 

Vstúpiť do databázy