databáza

.

Vážení členovia SKCHJ,

Prosíme Vás, aby Ste akékoľvek zmeny statusu Vášho jazvečíka, ktorý je uvedený v tejto databáze bezodkladne posielali správcovi databázy Oliverovi Špitálskemu na adresu: oliver.spitalsky@gmail.com.

 

Ďakujem za pochopenie.

Ján Dobšinský

 

Vstúpiť do databázy