WUT SchwPOR 2023

Správa s fotografiami a výsledková listina zo skúšok WUT SchwPOR 2023, ktoré sa konali v Cimfave v Taliansku.