podmienky chovnej spôsobilosti

 

Podmienky chovnej spôsobilosti jazvečíkov platné od 19.3.2016.

Normálny ráz

 • Stanovenie DNA profilu.
  • Výstavné ocenenie:
   získané na klubovej alebo špeciálnej klubovej výstave SKCHJ s ohodnotením minimálne veľmi dobrá,
   vek v deň výstavy a chovného zvodu minimálne 12 mesiacov.
  • Absolvovanie chovného zvodu:
   vek minimálne 12 mesiacov, po absolvovaní klubovej alebo špeciálnej klubovej výstavy SKCHJ so zapísaním získaného ocenenia do Preukazu o pôvode psa,
  • Importované jedince musia byť zapísané v SPKP.
  • Pracovné ocenenie:
   – úspešne absolvované skúšky v brlohárení (BL), pes musí úspešne absolvovať klubové skúšky v brlohárení (KBLJ)
   – akákoľvek úspešne absolvovaná skúška z poľovnej upotrebiteľnosti na povrchu,
   – absolvovanie klubových Skúšok hlasitosti a odvahy jazvečíkov (SHOJ) so známkami z predmetov: Hlasitosť na stope pes min.3, suka min. 2, Správanie sa po výstrele – pes, suka obstál, Odvaha na povrchu – pes min. 3, suka min. 2. 
  • Veľkosť a hmotnosť:
   do 9,9 kg,
   obvod hrudníka nad 35 cm.
  • Prípustné chyby:
   Chýbajúce zuby žiadne, zhryz výlučne nožnicový.

Trpasličí a králičí ráz

 • Stanovenie DNA profilu
  • Výstavné ocenenie:
   získané na klubovej alebo špeciálnej klubovej výstave SKCHJ s ohodnotením minimálne veľmi dobrá, vek v deň výstavy minimálne 15 mesiacov.
  • Absolvovanie chovného zvodu:
   vek minimálne 15 mesiacov, po absolvovaní klubovej alebo špeciálnej klubovej výstavy SKCHJ so zapísaním získaného ocenenia do Preukazu o pôvode psa,
  • Importované jedince musia byť zapísané v SPKP.
  • Pracovné ocenenie:
   Hlasitosť na stope pes i suka známka aspoň 2, získaná na SHOJ, alebo úspešné absolvovanie akejkoľvek brlohárskej skúšky.
  • Obvod hrudníka:
   trpasličí ráz 31 – 35 cm,
   králičí ráz do 30 cm,
   pri prvom zameraní obvodu hrudníka malých rázov v 15 mesiacoch veku jedinca nie je prípustná žiadna tolerancia. Pri následných posudzovaniach v neskoršom veku je prípustná tolerancia pre ohodnotenie výborný +2 cm.
  • Prípustné chyby:
   zhryz výlučne nožnicový, môžu chýbať najviac 2 zuby z kategórie M3 a P1, (v prípade použitia takéhoto jedinca v chove musí byť druhý partner plnochrupý).