podmienky chovnej spôsobilosti

 

Podmienky chovnej spôsobilosti jazvečíkov platné od 19.3.2016.

Normálny ráz

 • Stanovenie DNA profilu.
  • Výstavné ocenenie:
   získané na klubovej alebo špeciálnej klubovej výstave SKCHJ s ohodnotením minimálne veľmi dobrá,
   vek v deň výstavy a chovného zvodu minimálne 12 mesiacov.
  • Absolvovanie chovného zvodu:
   vek minimálne 12 mesiacov, po absolvovaní klubovej alebo špeciálnej klubovej výstavy SKCHJ so zapísaním získaného ocenenia do Preukazu o pôvode psa,
  • Importované jedince musia byť zapísané v SPKP.
  • Pracovné ocenenie:
   – úspešne absolvované skúšky v brlohárení (BL), pes musí úspešne absolvovať klubové skúšky v brlohárení (KBLJ)

  – akákoľvek úspešne absolvovaná skúška z poľovnej upotrebiteľnosti na povrchu,
  – absolvovanie Klubovej skúšky vlôh jazvečíkov (KSVJ), hlasitosť – pes so známkou min. 3, suka min. 2, správanie sa po výstrele pes so známkou 4, suka min. 3. Jazvečíky normálneho rázu pre úspešné absolvovanie tejto skúšky musia prejsť preskúšaním smelosti na povrchu.

  • Veľkosť a hmotnosť:
   do 9,9 kg,
   obvod hrudníka nad 35 cm.
  • Prípustné chyby:
   Chýbajúce zuby žiadne, zhryz výlučne nožnicový.

Trpasličí a králičí ráz

 • Stanovenie DNA profilu
  • Výstavné ocenenie:
   získané na klubovej alebo špeciálnej klubovej výstave SKCHJ s ohodnotením minimálne veľmi dobrá, vek v deň výstavy minimálne 15 mesiacov.
  • Absolvovanie chovného zvodu:
   vek minimálne 15 mesiacov, po absolvovaní klubovej alebo špeciálnej klubovej výstavy SKCHJ so zapísaním získaného ocenenia do Preukazu o pôvode psa,
  • Importované jedince musia byť zapísané v SPKP.
  • Pracovné ocenenie:
   Hlasitosť na stopepes i suka známka aspoň 2, získaná na KSVJ, alebo úspešné absolvovanie akejkoľvek brlohárskej skúšky.
  • Obvod hrudníka:
   trpasličí ráz 31 – 35 cm,
   králičí ráz do 30 cm,
   pri prvom zameraní obvodu hrudníka malých rázov v 15 mesiacoch veku jedinca nie je prípustná žiadna tolerancia. Pri následných posudzovaniach v neskoršom veku je prípustná tolerancia pre ohodnotenie výborný +2 cm.
  • Prípustné chyby:
   zhryz výlučne nožnicový, môžu chýbať najviac 2 zuby z kategórie M3 a P1, (v prípade použitia takéhoto jedinca v chove musí byť druhý partner plnochrupý).