Odznak vodiča jazvečíkov SKCHJ

 

Štatút vodiča jazvečíkov SKCHJ TU

Doterajší držitelia Odznaku vodiča jazvečíkov SKCHJ – Prosíme všetkých doterajších držiteľov Odznaku, ktorí nie sú uvedení v prílohe, aby sa prihlásil na adrese predsedu klubu, s cieľom doplniť evidenciu.

Doterajší držitelia Odznaku vodiča jazvečíkov SKCHJ

Tlačivo splnené podmienky pre Strieborný Odznak vodiča jazvečíkov SKCHJ.

Tlačivo splnené podmienky pre Zlatý Odznak vodiča jazvečíkov SKCHJ.