Vyhodnotenie súťaží

Vyhodnotenie súťaží Najlepší výstavný a pracovný jazvečík za rok 2018.

Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková, Ján Dobšinský (pracovný)

Výbor Slovenského klubu chovateľov jazvečíkov („SKCHJ“) vyhlásil 2. ročník súťaží „Najlepší výstavný jazvečík za rok 2018“ a „Najlepší pracovný jazvečík za rok 2018“. Do jednotlivých súťaží mohli členovia SKCHJ prihlásiť svojho jedinca/jedincov prostredníctvom písomnej prihlášky. Vyhodnotenie súťaží prebehlo v súlade so štatútmi súťaží. Jedincom zaradeným do súťaže „Najlepší výstavný jazvečík za rok 2018 boli priznané body za udelené známky, poradie, čakateľstvá, tituly a umiestnenia v záverečných súťažiach na výstavách, ktorých sa zúčastnili v období od 1. januára do 31. decembra 2018. Jedincom zaradeným do súťaže „Najlepší pracovný jazvečík za rok 2018“ boli body priznané za získané body, známky a ocenenia na skúškach, ktoré absolvovali v období od 1. januára do 31. decembra 2018. Výsledky súťaží a jednotlivé rebríčky (poradie celkové a v rámci plemien) sú uvedené v tabuľkách. SKCHJ jedincov, ktorí sa v jednotlivých súťažiach umiestnili na prvých desiatich miestach celkovo a na prvom mieste z každého plemena slávnostne vyhlási na Členskej schôdzi.

Do súťaže „Najlepší výstavný jazvečík za rok 2018“ bolo prihlásených spolu 13 jedincov. Celkovým víťazom a držiteľom titulu TOP výstavný jazvečík za rok 2018 sa stal trpasličí dlhosrstý pes Billy Jean Luaran majiteľa Pavla Ulmana.

Do súťaže „Najlepší pracovný jazvečík za rok 2018“ bolo prihlásených spolu 10 jedincov. Celkovým víťazom a držiteľom titulu TOP pracovný jazvečík za rok 2018 sa stal štandardný krátkosrstý pes Xaver z Heneberk majiteľa Olivera Špitálskeho.

Gratulujeme víťazom! Všetkým majiteľom ďakujeme za prezentáciu jedincov plemien jazvečíkov vo výstavných kruhoch a na skúškach nielen na Slovensku ale aj v zahraničí a želáme veľa výstavných a pracovných úspechov v sezóne 2019.

Vyhodnotenie pdf