SHOJ Mostová 2022

Prehľad výsledkov zo Skúšok hlasitosti a odvahy jazvečíkov (SHOJ), ktoré sa konali dňa 03.09.2022 v Mostovej.