Oznam

Oznam o konaní kynologických podujatí v roku 2021 Vzhľadom na súčasnú nepriaznivú epidemiologickú situáciu sú všetky kynologické podujatia zakázané. V prípade uvoľnenia opatrení Vás budeme touto cestou informovať. Výbor klubu sa bude snažiť prípadné zrušené podujatia v priebehu roka nahradiť. Ďakujeme za pochopenie. Výbor SKCHJ