Opustil naše rady

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás dňa 25.11.2022 vo veku 75 rokov navždy opustil priateľ, dlhoročný člen klubu a majiteľ chovateľskej stanice Bačov potok, Vladimír Macek. Celej rodine, blízkym a priateľom vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Česť jeho pamiatke!