Najlepší výstavný a pracovný jazvečík za rok 2023

Výbor klubu vyhlasuje súťaže „Najlepší výstavný jazvečík za rok 2023“ a „Najlepší pracovný jazvečík za rok 2023“.

Do jednotlivých súťaží možno prihlásiť jedinca plemena jazvečík, ktorý je zapísaný v Slovenskej plemennej knihe psov, za podmienky, ak jeho majiteľ (alebo aspoň jeden zo spolumajiteľov) mal v období trvania súťaží platné členstvo v Slovenskom klube chovateľov jazvečíkov.

Štatút súťaže „Najlepší výstavný jazvečík za rok …“ a prihlášku nájdete na webovej stránke:

www.jazvecik.sk/najlepsi-vystavny-jazvecik/

Štatút súťaže „Najlepší pracovný jazvečík za rok …“ a prihlášku nájdete na webovej stránke:

http://www.jazvecik.sk/najlepsi-pracovny-jazvecik/

Prihlášky do súťaží je potrebné zaslať výlučne elektronicky na mailovú adresu:

sampionaty@jazvecik.sk

Termín uzávierky prihlášok do súťaží je 29.02.2024.

Prihlášky, ktoré boli zaslané ešte pred vyhlásením súťaží budú akceptované.