MSDJ 2017 18. a 19.11.2017

 

Sa konali v revíroch okresu Veľký Krtíš, prvý deň v Plachtinciach a druhý deň v Sennom. Touto cestou chcem ešte raz poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto podujatia, členom OkO SPZ a OPK Veľký Krtíš, poľovníkom z Plachtiniec a Senného, rozhodcovskému zboru, členom výboru nášho klubu, ktorí sa organizačne podieľali a samozrejme vodičom za disciplínu.

Žiaľ tieto skúšky a keď si pozriete výsledky z KSDJ v Turej Lúke potvrdzujú nie dobrý trend, ktorý pozorujem od roku 2012, že nám klesá kvalita predvádzaných jedincov. Budeme sa musieť intenzívne zaoberať týmto javom, či to nie je trend aj v populácii našich jazvečíkov. Pripravíme rozbor tohoročných medzinárodných a klubových SDJ pre všetkých, ktorí sa chcú poučiť a ktorým tento trend nie je ľahostajný.

Osobitne ďakujem Mgr. Petrovi Kušíkovi, členovi predstavenstva OkO SPZ a OPK Veľký Krtíš, ktorý s nami strávil dva dni a napísal o tom pekný článok.

P.S. Pripájam fotku Mgr. Petra Kušíka dvoch (len dvoch, z toho jeden zahraničný) jazvečíkov, ktorí dohnali čriedu osem diviakov na strelcov a podarilo sa ich pritom odfotiť.

Výsledky

Článok Mgr. Petra Kušíka