Memoriál Františka Vysloužila 2015

Myjava – Turá Lúka 4.-5.7.2015

Som veľmi rád, že sa naše „hlavné klubovky“ spolu s memoriálom opäť vrátili na Turú Lúku. V prvom rade preto, lebo s členmi miestneho PZ Turá Lúka a predstaviteľmi výboru sa veľmi dobre spolupracuje, a to už niekoľko rokov.

Dokázali vybudovať v relatívne krátkom čase, z môjho pohľadu fantastický areál, ktorý poskytuje nielen výborné podmienky pre tento druh skúšok, ale aj možnosť stráviť tu víkend v príjemnom prostredí, ďaleko od hlavnej cesty, v spoločnosti rodiny a dokonca aj s malými deťmi, bez nejakých zbytočných starostí o ne. Ich obrovskou devízou je skutočnosť, že sa im chce. A ak sa im aj nechce, nedávajú to na sebe poznať, pretože im je jasné, prečo to robia.

Pobyt v poľovníckom areáli Padelky je takmer vždy umocnený pestrým výberom výborných jedál. Toto všetko sú atribúty, ktoré ma vždy presvedčia o tom, že Turá Lúka je momentálne v rámci Slovenska bezkonkurenčným miestom s dvoma brlohmi. Pevne verím, že im to dlho vydrží a budeme sa môcť do tohto areálu pri realizácii budúcich ročníkov vracať, a že ďalších alternatívnych organizátorov týchto skúšok bude Turá Lúka inšpirovať, pretože len tak sa môžu posunúť ďalej a konkurovať jej.

Memoriál Františka Vysloužila prebiehal v rámci dvoch dní a dvojkolovo. Po minuloročnom slabšom záujme bolo v tomto roku celkovo predvedených 63 jazvečíkov zo štyroch krajín. Po vykonanom výbere, na ktorý boli mnohí z majiteľov nahnevaní, pretože sa nedostali na MSBLJ, kam sa hlásili, musím ale konštatovať vlastnú spokojnosť s ním. Aj podľa dosiahnutých výsledkov na oboch akciách sami vidíte, že tento výber bol zrealizovaný správne.

Po memoriáli môžem triezvo vyhlásiť, že snáď 10 psov z neho predviedlo výkonnosť zodpovedajúcu MSBLJ a len jeden z nich by konkuroval prvým trom. Mnohí z vás sa spoliehali na správy o zrušení pravidiel pre účasť psov na BL s udeľovaním titulu CACIT.

V krátkosti sa k týmto pravidlám ešte vrátim, pretože ja sám som potvrdil v spravodajcovi ich zrušenie na základe neoverenej informácie z výboru SKCHJ. Je mi ľúto, že som v chvíľkovej radosti z ich zrušenia mnohých členov zaviedol nesprávnym smerom. Do budúcna preto všetkým záujemcom o akékoľvek medzinárodné skúšky s udeľovaním titulu CACIT, myslím tým aj povrchové, odporúčam absolvovať CACIB výstavu, pretože je predpoklad, že nikto nič nezruší.

Znamená to pre vás, že pri prípadnej realizácii MSBLJ na budúci rok žiaden starší pes, ktorý výstavu nebude mať a štartoval už na nich na základe výnimky s týchto pravidiel, takúto výnimku nedostane. Ale rok je dostatočne dlhá doba na absolvovanie takejto výstavy.

Memoriál Františka Vysloužila prebiehal v mimoriadne extrémne horúcom počasí. Veď v sobotu poobede dosahovala teplota vzduchu až 38°C. Aj s ohľadom na to, dávam klobúk dole pred výkonmi, ktoré jazvečíci na oboch skúškach predvádzali.

Víťazom Memoriálu Františka Vysloužila 2015 sa stal hrubosrstý štandard Kaposvölgyi-Bátor Kope s vodičom Ing. Arielom Kitzermannom z Poľska a ako člen SKCHJ získal tituly Klubový víťaz MFV 2015 a CACT. Ako druhá v poradí sa umiestnila hrubosrstá Cora Jova Dolinka s vodičkou Petrou Martínkovou z Českej republiky a získala titul Res.CACT. Na treťom mieste skončil tiež hrubosrstý štandard Fox od Ipeľského brodu s vodičkou Hanou Noškovou zo Slovenska.

Takisto blahoželám všetkým ďalším v poradí k dosiahnutým výsledkom a najlepším z iných rázov s I. cenami v oboch kolách k dosiahnutiu titulov CACT a Res.CACT.

Všetkým účastníkom MFV ďakujem za disciplinovanosť a trpezlivosť, ktorú preukazovali v priebehu celých skúšok. Som veľmi rád, že si nenechali pokaziť celkový dojem zo skúšok nežiadúcim a neprípustným excesom jedného z našich členov. Dištancujem sa od neho, tak ako celý výbor SKCHJ.

Na záver mi dovoľte zopár slov, ktoré sa týkajú oboch akcií. Žijeme v dobe, ktorú môžem pokojne nazvať dobou sociálnych sietí. Ja sám som odporca podobných vymožeností, ale nikomu nevyčítam, ak je v sociálnych sieťach zapojený. Ak ľudia v rámci takýchto sietí prepierajú svoje súkromie, nevadí mi to. Je to slobodné rozhodnutie každého z vás.

Ak ale niekto zverejňuje výsledkové listiny z BL na svojom profile a umožňuje, a dokonca núti tak pri plnom vedomí nezainteresovanú a nekvalifikovanú verejnosť študovať prácu našich jazvečíkov, škodí poľovníkom, škodí SKCHJ a škodí aj celej poľovníckej kynológii. Často sa jedná o ľudí, ktorí ani neboli účastníkmi týchto skúšok.

Prosím vás, pozrite sa, čo sa deje v Českej republike. Všetko tam je len dôsledkom podsúvania informácií, dokumentov a médií v rámci sociálnych sietí ľuďom, ktorých to vôbec nezaujíma, ale sú súčasťou tohto fenoménu. Vážme si, že môžeme takéto skúšky organizovať a stretávať sa na nich. Nepúšťajme žiadne informácie a doklady ľuďom mimo našej komunity, dávame im tak zámienku a doslova ich nabádame k boju proti týmto skúškam.

Nie každý je naklonený a uzrozumený s týmto, pre nás normálnym spôsobom poľovania. Každý z našej komunity má možnosť dostať sa k týmto informáciám aj inou cestou.

Nenazývajme tieto skúšky súťažou a neprirovnávajme zážitky z nich k športovým. Nie je to šport a so športom to má spoločný jedine princíp „fair-play“. Uvedomte si to, prosím vás!

„Jazvečíkom a poľovníckej kynológii zdar“

Ing. Martin Kováč

Výsledky