Medzinárodné skúšky BL jazvečíkov 2018

 

Za účasti jazvečíkov a vodičov z 9 európskych krajín sa skúšky uskutočnili 9. a 10. júna v Turej Lúke. Skúšky mali veľmi dobrú úroveň a jazvečíky preukázali svoju schopnosť pracovať pod zemou. Je potešiteľné, že prvé tri miesta pri silnej medzinárodnej konkurencii obsadili jazvečíky slovenských majiteľov. Titul CACIT, CACT a CCT získalo 21 jazvečíkov, medzi hrubosrstými normálneho rázu aj jeden krátkosrstý, Xaver z Heneberk vodiča Olivera Špitálskeho. Titul CACT a CCT získal dlhosrstý jazvečík normálneho rázu Vivat Gami Valeros II Sergeja Logvinova z Ruska a titul RCACT a CCT jazvečíčka dlhosrszé normálneho rázu Ľuba Kmeťa. Skúšky posudzovali: Ing. Martin kováč, HR, Leopold Šenkeřík, R z ČR a Jožko Mikuláš, R.

  1. miesto, JHr, Belaci Bruncik Kornél, vodič Radovan Babiak,  100b./100b. CACIT, CACT, CCT
  2. miesto, JHr, Mat II Hunderlov, vodič Milan Folťan,  100b./100b. CACIT, CACT, CCT
  3. miesto, JHr, Agar iz Pančeva, vodič Katarína Rekošová 100b./100b. CACIT, CACT, CCT

Ďakujeme sponzorom za pekné ceny a všetkým, ktorí organizačne zabezpečovali toto náročné podujatie.