Medzinárodné lesné skúšky malých plemien 4.9.2022

Správa a výsledková listina z Medzinárodných lesných skúšok malých plemien, ktoré sa konali v Nitre dňa 04.09.2022.