Klubové brlohárske skúšky Veľká Ves 25.09.2017

V tradičnom termíne, poslednú septembrovú nedeľu sa konali tentoraz vo Veľkej Vsi klubové brlohárske skúšky so zadávaním titulu CACT a zároveň boli aj chovnými skúškami.

Na skúškach sa zúčastnilo 33 jazvečíkov a s potešením môžeme konštatovať, že z tých psov, ktoré obstáli okrem jedného všetci skončili v prvej cene a tak mohli rozhodcovia zadať pre všetky zúčastnené plemená jazvečíkov titul CACT, teda čakateľstvo na Slovenského šampióna práce.

Skúšky za priaznivého počasia a tradične na vysokej organizačnej úrovni posudzovali Ing. Miroslav Stanovský, CSc. Ako hlavný rozhodca, Ing. Peter Antalík ako rozhodca a Ing. Martin Balkovský ako čakateľ. Poďakovanie patrí domácemu PZ Hubert Veľká Ves, brlohmajstrom, šarmantným zapisovateľkám, všetkým vodičom za disciplínu a korone za korektné fandenie.

Výsledky