Klubové BL jazvečíkov 19.5.2019 v Širokom

 

KBL jazvečíkov

Dňa 19.5.2019 pod hlavičkou SKCHJ sa uskutočnili KBL jazvečíkov pri motoreste Branisko v krásnom prostredí okolitých hôr východného Slovenska.

      Na uvedené podujatie sa prihlásilo 26 psov, ktoré sa aj podujatia zúčastnili. Vo veľkej väčšine sa jednalo o jedno a dvoj ročné jedince, čomu zodpovedali aj ich výkony, pretože žiaden zo psov nedosiahol v obidvoch kolách plný počet bodov. 

      Za polooblačného počasia dobrej organizácie, kvalitných brlohmajstrov, šikovných zapisovateľov a myslím, že objektívneho posudzovania rozhodcov plus odborne zdatnej korony, ktorá jednotlivé výkony odmeňovala potleskom o 16:30 hod., bola uvedená akcia hlavným rozhodcom slávnostne ukončená a jednotliví vodiči boli ocenení. Prehľad výsledkov skúšok je uvedený v priloženej tabuľke.

      Zároveň chcem poďakovať zástupcovi výboru SKCHJ p. Radovanovi Babiakovi – výcvikárovi klubu za celkove dobrú organizáciu.

Peter Antalík
hlavný rozhodca

VÝSLEDKY  ::  FOTOGALÉRIA