KFsDR 29.10.2017

 

Klubové Farbiarske skúšky bez doprovodu rozhodcov, FSbDR/20 (SchwPoR/20) Kyslinky 29.10.2017

Pre rozhodcov, posudzujúcich na týchto skúškach začali pracovné povinnosti už v sobotu 28.10.2019 zakladaním stôp. Pripravili 11 stôp pre 11 jazvečíkov so svojimi vodičmi s tromi strižou a väčším množstvom farby označenými ležoviskami, tromi zmenami smeru a piatimi markrami z bukového dreva. V nádhernom prostredí biosférickej rezervácie Poľana, v revíry Lesov SR začali stopy kvapkané štvrť litrom farby z vysokej, pomaly chladnúť a zapadávali studeným jesenným dáždikom, ktorý sa nadránom zmenil na výdatné polievanie. Po slávnostnom nástupe a zatrúbení lesného rohu sa prvý štyria vodiči so psami vydali na nástrel svojej stopy. V korone šumeli pochybnosti o zdravom rozume vodičov a pochybnosti o kvalite čuchu jazvečíka, ako už tento malý psík môže v tom rozmočenom teréne niečo nájsť. Naozaj to počasie neveštilo nič dobré. Naša zásada však je, že zlé počasie neexistuje, len zlé oblečenie. No a naše jazvečíky, to sú také vynikajúce tvory, že keď ich doprovod na druhom konci remeňa sa rozhodne pre akúkoľvek volovinu, bez mihnutia očka ho nasledujú. Počasie sa postupne vylepšilo a ďalšie kolo polievania začalo až po slávnostnom ukončení skúšok.

Ako sme teda dopadli na prvom ročníku, našim klubom prvý raz v samostatnej histórii organizovaných, týchto už veľmi starých skúšok, ktoré pochádzajú zo Švajčiarska a Svetová únia jazvečíkov (WUT) ich organizuje od svojho založenia vždy v inej členskej krajine (náš klub ich organizoval dvakrát). Dokonca aj slovenskí farbiaristi prebrali túto skúšku, len na založenie stôp používajú aj ratice aj farbu, čo by náš jazvečík určite ofrflal ako zbytočne veľmi napachovanú stopu.

Na stopách pracovalo jedenásť dvojíc jazvečíka a vodiča s troch krajín EÚ, Slovenska, Česka a Poľska.  6 krátkosrstých štandardov, jeden krátkosrstý trpaslík, jeden dlhosrstý štandard a tri hrubosrsté štandardy. Výsledky sú v prílohe, ja si dovolím len krátky komentár. Tabuľka jednoznačne ukazuje, že ten kto v tomto prípade zlyhal je tá strana remeňa, ktorá je vyššie od terénu. Skúška prebieha tak, že rozhodca postaví dvojicu na nástrel, zaznamená čas začiatku práce a smer úniku poranenej zveri je označený na strome. Odtiaľto pracuje dvojica bez akéhokoľvek doprovodu po miesto, kde postrieľaná zver skončila. Mali sme prípad, že dvojica prišla na miesto „skonu jelenice“ za 25 minút, ale vodička nezočila markre. Ak by sučka nešla po stope, takýto čas by nedosiahla, jej vodička zrejme ešte so zalepenými očkami markríky pri rýchlom presune nezočila. Inak prezradím, že táto dvojica si dala stopu repete a našli dva markre. Keby tomu bolo takto na prvý raz mohli skončiť suverénne na druhom mieste. Podobný prípad bol vodič, ktorého jeho jazvečík doviedol na koniec stopy, ale pánko voľačím zaslepený nestihol zobrať len jeden marker. Potom sme tu mali dve dvojice, ktoré mali po tri markre, ale nestihli dôjsť na koniec stopy a to dokonca jedna dvojica ukončila prácu 100 m od miesta, kde „zhasla dohľadávaná jelenica“. Rovnako aj tieto dve dvojice s takým počtom nájdených markrov mohli bojovať o druhé a tretie miesto. A ešte sme mali dve krásne mladé vodičky, ktoré našli po jednom markri. To znamená že ich jazvečíky na stope určite boli, len ich spoločníčky to ešte trošku musia dotrénovať, aby na budúci rok tým dvojiciam, kde na druhom konci remeňa pachtí koruna tvorstva, vytreli zraky.

Krásny weekend a perfektne pripravené skúšky sú za nami. Gratulujem úspešným dvojiciam, najmä víťazom, všetkým čo stopy absolvovali. Veľká vďaka patrí Lesom SR, odštepný závod Kriváň a Lesná správa Kyslinky za najlepší možný revír a perfektnú prípravu trás stôp a celého priebehu skúšok.

[button link=“http://www.jazvecik.sk/wp-content/uploads/2017/11/Vysledky-FSbDR-29102017.pdf“ type=“big“ color=“green“] Výsledky pdf[/button]