FCI Veľká cena brlohárov – FCI GPE CACIT 2018 Česká republika

Toto podujatie pod patronátom FCI komisie pre brloháre sa v tomto roku uskutočnilo v réžii Českého klubu chovateľov jazvečíkov v dňoch 1. a 2. septembra 2018. Náš klub veľmi zodpovedne reprezentovali jazvečíčka krátkosrstá Gaia z Hradskej hory s vodičom Ing. Milanom Žihľavníkom a rozhodcom Ing. Petrom Antalíkom.

Víťazom Gaii a Milanovi srdečne blahoželáme. Petrovi ďakujeme za objektívne posudzovanie, pekný článok a foto.

Našim jazvečíkom zdar !


GROßER PREIS DER ERDHUNDE /GPE/

V dňoch 1-2. 9. 2018 som mal tú česť posudzovať v Českej republike pri dedinke Loučeň /GPE/, Veľkú cenu norníků. Od výcvikárky KCHJ ČR Moniky Illovej som dostal skúšobný poriadok, aby som sa mohol na túto vrcholovú súťaž dôkladne pripraviť. Nakoľko dva dni pred konaním súťaže odriekol účasť Nemecký rozhodca, KCHJ ČR si vyžiadal ďalšieho zahraničného rozhodcu, ktorým bol Dušan Palík st. zástupca klubu chovateľov jagdteriérov taktiež zo Slovenskej republiky.

V radoch vodičov zastupovali Slovensko Ing. Milan Žihľavník s jazvečíčkou hladkosrstou a Mgr. Gabriel Fronc s jagdteriérom. Celkove bolo na súťaž prihlásených 12 psov, ktorí sa aj súťaže zúčastnili a to jeden vodič z Rakúska, jeden vodič zo Švajčiarska, jedna vodička z Nemecka, dvaja vodiči zo Slovenska a sedem vodičov z Českej republiky. V piatok prebehlo privítanie súťažiacich a všetkých prítomných zo strany Ing. Radomíra Svobodu predsedu KCHJ ČR, hlavný rozhodca p. Illová Monika predstavila rozhodcovský zbor, vykonala vylosovanie a vysvetlila organizačne celkový priebeh súťaže, ako bude prebiehať.

V sobotu ráno po noci, ktorá bola daždivá sa začalo s disciplínou dohľadávka na pofarbenej stope min. 20 hodín starej bez doprovodu. Čiže iba vodič a pes na 600 krokov dlhej stopovej dráhe. Úlohou vodiča je okrem toho, že pofarbenú stopu zvládne a príde na koniec ku kusu ešte na stopovej dráhe nájsť minimálne dva markre, ktoré sa celkove na stope nachádzali v počte štyri kusy. Boli to drevené krúžky o priemere cca 5 cm pokvapkané farbou a zaistené drievkom proti tomu, aby ich niečo zo stopy neodnieslo.

Na prvej disciplíne neobstálo 6 súťažiacich z rôznych dôvodov:
– vodič vôbec neprišiel na koniec ku kusu /zablúdil/
– vodič síce prišiel ku kusu, ale nestihol to v časovom limite 60 minút
– vodič prišiel na koniec v časovom limite, ale nenašiel počas dohľadávky predpísaný počet markrov minimálne dva.

Ďalším vodičom, ktorý vypadol v priebehu prvého dňa bol Rakúšan so svojím hladkosrstým foxteriérom, ktorý ako jediný našiel na stopovej dráhe všetky štyri markre, ale jeho zverenec nezvládol disciplínu odloženie. V priebehu prvého dňa ešte vypadol Český vodič a to v nore na disciplíne balamutenie, ktoré sa síce v tabuľke súťaže nehodnotí, ale keď cez ňu pes neprejde na samotné norovanie už nastúpiť nemôže.

Na tejto disciplíne musí pes preukázať, že v zavetrenom brlohu bez prítomnosti líšky dokáže túto skutočnosť rozoznať a po preverení brloha ho opustí a nezostane v ňom štekať, pretože má pocit, že líška v brlohu je.

Do druhého dňa nám teda postúpili štyria štartujúci. Jeden zo Slovenska a traja z Českej republiky.

Na druhý deň vypadol jeden štartujúci a to na disciplíne sliedenie, keď sa psík nevrátil ku vodičovi po odbehnutí za diviačou zverou do časového limitu 30 min.

Celkove teda /GPE/ Veľkú cenu norniků úspešne zvládli traja vodiči a to s najvyšším počtom bodov vodič Ing. Milan Žihľavník zo Slovenskej republiky so svojou hladkosrstou jazvečíčkou /212 b./, druhá v poradí bola Česká vodička Petra Konigová so svojím borderteriérom /193 b./ a tretia v poradí skončila taktiež Česká vodička Jaroslava Nechvátalová so svojím jazvečíkom hladkosrstým /174 b./.

Táto súťaž síce nie je skúškou poľovnej upotrebiteľnosti, ale celkom dôkladne preveruje poľovnícke vlohy brlohárov a taktiež ich pripravenosť na zvládnutie technických disciplín, ktoré sú predpísané.

Na záver chcem povedať, že KCHJ ČR mal túto súťaž zorganizovanú naozaj na veľmi vysokej úrovni, na čom sme sa zhodli aj s druhým Slovenskýn rozhodcom Dušanom Palíkom st., pretože po celú dobu trvania podujatia bolo vidieť na všetkých zainteresovaných, že ich snahou je vytvoriť čo najlepšie podmienky pre zdarný priebeh súťaže a to či už v samotnom revíri, alebo počas spoločenskej časti a inak tomu nebolo ani pri samotnom posudzovaní, kedy naši kolegovia Českí rozhodcovia mali na všetkých účastníkov jeden meter.

V prípade, že do budúcna bude mať niekto zo Slovenska záujem sa ako vodič takejto súťaže zúčastniť, je potrebné mať aktuálny skúšobný poriadok, pretože je dobré, keď sa už vyberiete do sveta každú disciplínu si potrénovať. Ing. Milanovi Žihľavníkovi aj touto cestou chcem poďakovať za výbornú reprezentáciu Slovenska.

Peter Antalík
rozhodca za Slovenskú republiku