Chovné skúšky BLJ 30.09.2023

výsledky BLJ Veľká Ves 30.09.2023

Správa BLJ Veľká Ves, CCT 30.9.2023

Dňa 30.9.2023 sa opätovne a už tradične konali chovné brlohárske skúšky jazvečíkov s udeľovaním titulu CCT (čakateľstvo na klubového šampióna práce) na umelom cvičnom brlohu PZ HUBERT Veľká Ves.

Ako po minulé roky tak aj tento bolo na skúšky prihlásený vyšší počet štartujúcich jazvečíkov ako bolo prípustné a z toho dôvodu sa musel urobiť výber psov. Keďže tieto skúšky sú predovšetkým určené pre mladé jazvečíky, ktoré ešte nemajú absolvované BL prípadne psy klubové BL, výber sa urobil s ohľadom na tieto skutočnosti. Tento rok v rámci BLJ súbežne prebiehalo aj preskúšanie čakateľov na rozhodcov pre posudzovanie tohto druhu skúšok.

Z poverenia výboru klubu som mal tieto skúšky po celkovej organizačnej stránke na starosti ja a zastával som aj funkciu hlavného rozhodcu. Ako druhý rozhodca so mnou posudzoval p. Dušan Palík, keďže pôvodne odsúhlasený rozhodca Ing. Peter Antalík sa nemohol zo zdravotných dôvodov skúšok zúčastniť.

Na skúšky bolo prihlásených 33 jazvečíkov, z toho 2 neboli prijatí a 3 sa vopred ospravedlnili. Nakoniec sa na štart postavilo 28 jazvečíkov (traja štartujúci navyše boli dopredu odkonzultovaní s ústredím SPZ z dôvodu preskúšania čakateľov na rozhodcov).

Na skúškach sa najviac darilo Falkovi spod Senianskeho vŕšku s vodičom Petrom Tóthom, ktorý v oboch kolách dosiahol dve vyhnania s plným počtom bodov a zaslúžene sa stal víťazom BLJ a tiež si so svojim vodičom domov odniesol titul CCT. Na druhom mieste s plnopočtovými výkonmi v oboch kolách sa umiestnil pes Amazon z Hátova s vodičom Ladislavom Pudmerickým. Tretia skončila suka Lorien z Hranečného žlěbu s vodičom MVDr. Josefom Vymětalom. Titul CCT si ešte odniesol pes Rafael z Poschingeru ako najlepší hladkosrstý štandardný pes s absolvovaním skúšok v oboch kolách v I. cene. Počas celých skúšok bolo zamračené s miernymi prehánkami. Skúšky boli doplnené až „rodinnou“ a príjemnou atmosférou všetkých zúčastnených.

Na záver mi dovoľte sa poďakovať rozhodcom za ich korektné posudzovanie, brlohmajstrom, zapisovateľkám, podávačovi líšok, vodičom za disciplínu a v neposlednom rade všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zdarný priebeh tejto peknej kynologickej akcie.

Slovenskej kynológii a jazvečíkom ZDAR!

Maťo Balkovský