Vážení chovatelia, majitelia a priaznivci jazvečíkov!

Aktuálne máme k dispozícii dva výklady nového štandardu jazvečíka, ktorý platí od novembra roku 2019. Nájdete ich na webovej stránke klubu v časti chov – komentár k štandardu. Výklad v angličtine spracovala komisia pod vedením dlhoročného rozhodcu pre jazvečíky z Talianska Cesare Calcinatiho. Druhý výklad zase spracovala komisia pre štandardy nemeckého klubu jazvečíkov (DTK 1888 e.V.). Každá verzia je iná, preto uvádzame obidve. Sú to materiály pomerne rozsiahle a ich preklad bude nejakú dobu trvať. V prípade potreby prekladu niektorých pasáží resp. konzultácií prosím kontaktujte: Ján Dobšinský, jan@teckel.sk , 0903515211.