Spravodajca 2023

Prosíme všetkých záujemcov o tlačenú formu Spravodajcu 2023, aby svoj záujem písali do e-mailovej schránky  skchjspravodaj2023@gmail.com.
Uzávierka objednávok je 16.06.2024.
 
P.S.: Na členskej schôdzi sa navrhla tlačená forma spravodaja ako alternatíva digitálnej formy pre tých členov, ktorí nemajú možnosť pracovať s digitálnymi materiálmi.
          Sledujeme tým úsporu nákladov, lebo tlač spravodaja a jeho následná distribúcia je nákladná záležitosť a ušetrené prostriedky môžeme použiť zmysluplnejšie.
          Ďakujeme za porozumenie.
 
Výbor klubu.