Skúšky hlasitosti a odvahy jazvečíkov, Dvorianky, 26.03.2017