Opustil naše rady

Naše rady vo veľmi mladom veku opustil dobrý kamarát a chovateľ jazvečíkov Stano Kain. Česť jeho pamiatke!
Posledná rozlúčka bude v stredu o 14.00 hod. v Lábe.