Odpoveď – zverejnenie Skúšobného poriadku pre SHOJ

V súlade s písm. f) bodom 2. Uznesenia Členskej schôdze Slovenského klubu chovateľov jazvečíkov zo dňa 21.04.2024 zverejňujeme odpoveď tlačového referenta na otázku členky klubu Vandy Kosňanskej ohľadom dátumu zverejnenia Skúšobného poriadku pre Skúšky hlasitosti a odvahy jazvečíkov na webovej stránke klubu.