Medzinárodné SD jazvečíkov Malacky 2018

V polovici decembra sa uskutočnili medzinárodné duričské skúšky jazvečíkov v revíroch VLM Malacky. O účasť na týchto skúškach bol opäť veľký záujem, čo je určite potešiteľné. Skúšky výborne zorganizoval a ako hlavný rozhodca viedol Ing. Martin Kováč. Veľká vďaka patrí VLM za prepožičanie revírov, našim sponzorom za príspevky k úspešnému priebehu skúšok, organizačnému štábu za hladký priebeh skúšok, vodičom a korone za disciplínu a rozhodcovskému zboru za korektné posudzovanie.

Výsledky TU