FCI-EUROPAPOKAL 2023 – Internationale Vollgebrauchsprügung (InterVGP) für Dachshunde – CACITskuska

V dňoch 10.-12.11.2023 sa v Nemecku uskutoční skúška InterVGP pre jazvečíky. Každá členská krajina môže prihlásiť dvoch jazvečíkov a dvoch náhradníkov. Prihlásiť sa je možné len prostredníctvom nášho klubu. Uzávierka prihlášok je dňa 13.10.2023, štartovací poplatok je 150 Eur.

Bližšie informácie v priložených propozíciách: TU (sem prosím vložiť propozície)

Skúšobný poriadok nájdete na webovej stránke:

http://www.weltunionteckel.com/_rec/uploads/offizielles/fci_po_intervgp_stand_01.01.2016.pdf

Prosíme členov SKCHJ, ktorí majú záujem o skúšku, aby sa hlásili elektronicky tajomníkovi klubu Vladimírovi Rusnákovi na mailovú adresu rusnak.v@centrum.sk, resp. výcvikárovi klubu Ing. Martinovi Kováčovi na mailovú adresu sraneckeboriny@gmail.com.

Výbor klubu v prípade záujmu viacerých členov SKCHJ urobí výber. V prípade, že Výbor klubu vyberie štartujúcich ako zástupcov SKCHJ, klub im uhradí štartovací poplatok.