Zrušenie MFD jazvečíkov v Bratislave

Výbor klubu sa po dôkladnom zvážení epidemiologickej situácie u spoluorganizátora týchto skúšok a vzhľadom k tomu, že Bratislava je naviac zasiahnutý región pandémiou Covid-19 rozhodol tieto skúšky zrušiť.

Zároveň oznamujeme, že pravidelne posudzujeme situáciu v regiónoch Slovenska a prehodnocujeme riziká pri organizácii ďalších kynologických podujatí nášho klubu. Z tohto dôvodu Vás prosíme o sledovanie našich stránok, kde získate aktuálne informácie.

Ďakujeme za  pochopenie.

Zostaňte zdraví!

 

Výbor klubu.