Zmena vo výbore a orgánoch nášho klubu.

 

Ing. Patrick Lutter sa vzdal funkcie tlačového referenta vo výbore SKCHJ. Výbor na svojom zasadnutí 26.8.2017 zvolil do tejto funkcie Olivera Špitálskeho. Miesto Olivera Špitálskeho do funkcie správcu databázy chovných jedincov a ich potomkov ustanovil Bc.Martinu a Bc. Patríciu Jamriškové.

Inzerciu na webovej stránke bude mať na starosti Ing. Martin Balkovský. Skontroluje, či má inzerent zaplatené členské a posunie inzerát na uverejnenie.

Pri posielaní dokladov na uchovnenie nastala zmena. Pošlite len originál Preukazu o pôvode psa. Ostatné doklady pošlite v kópii, aby sa nemuseli posielať naspäť poštou.