Zmena v zasielaní dokumentácie na uchovnenie

 

Prosíme Vás, aby Ste všetky dokumenty v origináli zasielali na adresu:

Ján Dobšinský
Podjavorinskej 20
984 01 Lučenec

Ďakujeme.

ŽIADOSŤ NA UCHOVNENIE